Pravidla sázení

April 4, 2009

Poker se obecně hraje ve třech variantách: No-limit, Limit a Pot-limit. Nyní si vysvětlíme pravidla pro každou variantu.

No-limit

Ve hře bez limitu sázení se mísí skill hráče, štěstí a akce. Hráč může kdykoliv vsadit libovolné množství svých žetonů a právě proto je toto nejoblíbenější varianta pokeru.

Hráč volí vždy mezi 3-mi možnostmi:

Check (nebo Call)
Bet (nebo Raise)
Fold

Pokud zvolí možnost Call, dorovná předchozí sázku (Check je to samé jako Call, s rozdílem, že hráč nic nedorovnává).

Fold znamená pro hráče zahození karet. Po zahození čeká hráč na další hru.

Pokud nebyla učiněna žádná sázka, může hráč vsadit – Bet. Ostatní hráči můžou sázku dorovnat – Call nebo ji zvýšit – Raise.

V této variantě pokeru (No-limit) je minimální sázka závislá na velikosti Big blindu a maximální sázka na množství vašich žetonů (platí pouze pro množství žetonů, které máte v dané konkrétní hře. Množství žetonů v průběhu jedné hry nemůžete ani zvyšovat ani snižovat).

Pokud chcete zvýšit sázku, pak minimální Raise je velikost poslední sázky. Takže pokud poslední sázka byla $5, pak minimální Raise je $5 na $10. Maximální Raise je celkové množství vašich žetonů.

Množství peněz o které se v No-limit pokeru může hrát určuje velikost blindů. Velikost buy-inu se liší hernu od herny.

Většinou však minimální buy-in je dvacetinásobek big blindu a maximální stonásobek. Existují i herny, kde není stanoven maximální buy-in.

Omaha poker se ve variantě No-limit hraje velmi zřídka, spíš výjimečně. Tento typ pokeru je totiž sám o sobě natolik akční, že potřebuje pevná pravidla pro sázení.

Pot-Limit

Sázení probíhá po směru hodinových ručiček od pozice Dealer. Hráč po jeho levici sází Small blind, a hráč po jeho levici Big Blind. Hráč po levici od big blindu začíná kolo sázení.

Může buď dorovnat Big blind, zvýšit sázku, nebo karty zahodit.

Minimální sázka je velikost Big blindu (pouze za předpokladu, že žádný jiný hráč zatím nevsadil).

Pro určení maximální sázky je potřeba sečíst množství peněz v potu, všechny sázky, které jsou v tuto chvíli učiněny a dorovnány a ty, které se mají dorovnat.

Dva příklady:

Začínáte hrát na flopu jako první a v potu je $15. Můžete buď zvolit možnost Check nebo Bet. Maximální sázka je v tuto chvíli $15.
Hrajete jako druzí. V potu je $15 a první hráč vsadí $10. Nyní můžete karty zahodit, sázku dorovnat, nebo zvýšit.

Minimální Raise je množství předchozí sázky, tudíž Raise $10 na $20.

Maximální Raise se vypočítá následovně: množství peněz v potu + sázka + vaše dorovnání ($15 + $10 + $10 = $35). Nyní je vaší maximální sázkou toto celkové množství plus vaše dorovnání sázky ($35 + $10 = $45). Maximální sázka je $45.

Můžete vsadit libovolné množství peněz mezi minimální a maximální sázkou.

Velikost sázek ve hře je určena Blindy. Buy-in je většinou v rozmezí dvacetinásobku až stonásobku big blindu.

Limit

Velikost hry je určena sázkami. Například ve hře $4/$8 je minimální sázka $4 a maximální $8. Blindy jsou $2 a $4.

Hra se hraje stejně jako u ostatních typů hry. Začíná hráč nalevo od Big blindu nebo Dealera a směr hry je po směru hodinových ručiček.

Sázení a zvyšování sázek se pomalu zvyšuje.

Sázení před flopem funguje jako navýšení Big blindu. V našem příkladu se jedná o Raise o $4 na $8.

Sázení po flopu, turnu a riveru funguje jako navýšení maximální sázky. V našem příkladu se jedná o Raise $8 na $16.

Struktura sázení v Limit pokeru nelimituje pouze velikost sázky, či jejího zvýšení, ale i počet akcí Raise. Některé herny omezují velikost sázky a možný Raise třikrát, jiné herny povolují Raise čtyřikrát.

Pravidla Omaha Hi

April 4, 2009

První co potřebujete znát, abyste si mohli zahrát Omahu, jsou pravidla hry. Ty jsou, až na dvě odlišnosti, stejná jako u pokeru Texas Hold´em.

První odlišností je počet karet, se kterými hráči začínají. U Omahy dealer rozdá na začátku hry každému hráči 4 karty. A druhou odlišností je sestavení výherní kombinace. U Omahy se výherní kombinace sestavuje přesně ze dvou karet, které hráč drží v ruce a tří karet ležících na stole. Podrobnější vysvětlení pravidel najdete zde: Obecná pravidla Omaha

Hra

Předpokládejme, že jsou u stolu připraveni všichni hráči a hra může začít. První, co je potřeba udělat, je určit pozici dealera. Každému hráči se rozdá jedna karta a ten, který má kartu s nejvyšší hodnotou, začíná na pozici dealera. Dva hráči, sedící nalevo od dealera, jsou na pozici Small blind a Big blind. Ti jediný vkládají do hry peníze ještě před rozdáním karet. Pozice Dealera, Small blind a Big blind se posouvají po směru hodinových ručiček po každé dohrané hře.

Jakmile se rozhodne o umístění pozic Dealer, Small blind a Big blind, může hra začít. Dealer rozdá každému hráči 4 karty otočené lícem dolů. Zde si uvedeme příklad:

Hráč A Hráč B

Po rozdání karet začíná první sázecí kolo. Se sázením začíná hráč sedící po levici hráče, který umístil Big blind a pokračují ostatní hráči po směru hodinových ručiček až po hráče, který umístil Big blind.

Jakmile je ukončeno první sázecí kolo, dealer rozdá první tři karty společné pro všechny – flop. Nyní začíná druhé kolo sázení. Sázet začíná první hráč po dealerově levici, který zůstal ve hře. A pokračují hráči po směru hodinových ručiček. Pokud zůstanou ve hře po tomto sázení alespoň dva hráči, rozdá se další, čtvrtá karta na stůl – turn. Začíná třetí kolo sázení, se stejnými pravidly jako kolo předchozí. Po tomto kole se rozdá poslední společná karta na stůl – river.

Zde je příklad 5-ti společných karet:

Flop Turn River

Po rozdání poslední karty začíná poslední kolo sázení se stejnými pravidly jako kola předchozí. Po tomto kole sázení ukážou všichni hráči karty a určí se vítěz.

Jak se určuje výherní kombinace

Nesmíte zapomenout, že pro sestavení výherní kombinace musíte využít přesně 2 ze 4 karet co máte v ruce. Ani víc, ani míň. Nyní se podíváme na náš příklad.

Zde jsou nejlepší výherní kombinace, které mohou tito dva hráči vytvořit:

Hráč A Hráč B

Obecná pravidla Omaha

April 4, 2009

V posledních letech si právě tento typ pokeru získává rapidní zájem fanoušků po celém světě a postupně se stává druhou nejoblíbenější variantou.

Obrovský zájem o Omahu může být vysvětlen následovně: zaprvé je tato varianta pokeru velmi podobná Texas Hold´em. Díky tomu je velice jednoduché, pro již stávající hráče, začít hrát právě Omahu. Druhým, a pravděpodobně největším bonusem, je velká akce ve hře. Na rozdíl od Hold´emu se hráči Omahy účastní daleko více her, více sází a dorovnávají sázky. Právě tento rozdíl činí Omahu daleko živější a vzrušující hrou jak pro začátečníky tak pro profesionály.

Pokud jste si již prostudovali pravidla pokeru Texas Hold´em, pak věřte, že následující informace pro vás nebudou žádnou novinkou.

Mezi těmito variantami pokeru najdete pouze 2 rozdíly:

- každý hráč v Omaze začíná se čtyřmi kartami (na rozdíl od Hold´emu, kde začíná se dvěma),
- je zde více pravidel ohledně určení výherní kombinace než u Hold´emu.

Tento článek stručně vysvětlí základní aspekty Omahy. Pokud budete potřebovat podrobnější informace o:

jaké hodnoty žetonů používat,
jaký limit hrát,
více informací ohledně sázení, zvyšování sázek a dorovnávání,
slovní termíny využívané při pokeru.

Tyto informace najdete v článku zabývajícím se pravidly pro poker Texas Hold´em.

Základy

Omaha je karetní hra pro 2 až deset hráčů. Cílem hry je vyhrát co nejvíce žetonů od soupeřů. Žetony můžete získat tak, že vyhrajete pot a to jedním ze dvou způsobů:

1) všichni ostatní hráči zahodí své karty a vy zůstanete jako jediní,
2) máte nejlepší výherní kombinaci ve chvíli kdy se ukazují karty.

Hra končí ve chvíli, kdy se všichni hráči rozhodnou že už dohráli, nebo jeden hráč vyhraje všechny žetony od ostatních – ti pokud chtějí pokračovat ve hře, musí dokoupit žetony.

Celý proces hry se může rozdělit na tři části: Začátek, Sázení, Ukázání karet.

Začátek

Jakmile se usadí 2 až deset hráčů s žetony ke stolu, může hra začít. Nejprve je potřeba určit pozici dealera, ta se určí pomocí rozdání jedné karty každému z hráčů otočenou lícem nahoru; hráč, který má ze všech nejvyšší kartu, začne hru na pozici dealera. Pokud mají dva hráči stejnou nejvyšší kartu, rozdá jim dealer další nebo rozhodne dle barvy stejných karet a určí dealera. Hodnota karet dle barvy se určuje abecedně od nejhorších po nejlepší: Clubs (Kříže), Diamond (Káry), Hearts (Srdce), Spades (Piky).

Jakmile je určen Dealer, dostane tento hráč žeton dealera (obvykle se jedná o bílý žeton). Tento hráč zamíchá karty a připraví se na rozdávání první hry. Ještě před rozdáváním, dva hráči po dealerově levici dají postupně small blind a big blind. Big blind je roven nejnižší možné sázce pro zapojení hráče do hry, small blind jeho polovině. Takže pokud je big blind $1, pak small blind je $0.5.

Jakmile hráči umístí blindy, může hra začít. Dealer začne rozdávat karty od hráče sedícího po dealerově levici (ten co umístil small blind) a pokračuje po směru hodinových ručiček. Takto rozdává po jedné kartě dokud každý hráč nemá čtyři karty.

Sázení

Po rozdání všech karet, nastane kolo sázení před flopem. Sázení končí jakmile:

- všichni hráči dostanou možnost hrát,
- ti hráči, kteří nezahodili své karty dorovnali poslední sázku.

V pokeru platí pravidlo, že hráči hrají postupně, ne najednou. Začne hrát hráč nalevo od big blindu. Tento hráč může:

Fold – zahodit karty; hráč nemá v potu žádné peníze, tudíž karty zahodí a počká si na další hru;
Call – dorovnat big blind a zůstat tak v hře;
Raise – zvýší sázku na minimálně na dvojnásobek big blindu. Může zvýšit i o více, vždy záleží na stylu sázení který zvolí. Více o možnostech sázení se dozvíte v článku: Pravidla sázení

Jakmile tento hráč odehraje, pokračuje ve hře hráč po jeho levici. A takto ve směru hodinových ručiček až po hráče co umístil big blind. Každý hráč, až po hráče, který umístil big blind, má stejné možnosti jak hrát – Fold, Call a Raise. Hráč, který umístil big blind, tedy částku, kterou ostatní hráči dorovnávali, může zahrát – Check (hráč nemusí dorovnávat sázku, ale pošle hru dál) nebo Raise. Částka která se sází vždy závisí na velikosti poslední sázky, která byla učiněna.

Flop

Jakmile se první kolo sázení ukončí , dealer dá stranou jednu kartu (té se říká spálená karta) a rozdá první tři karty na stůl, lícem nahoru – Flop. Jakmile je flop rozdán, začíná další kolo sázení. Hrát začíná první hráč po dealerově levici, který své karty nezahodil (hráči, kteří své karty nezahodili jsou označováni jako živí). Tento hráč má stejné možnosti jako hráč, který umístil Big bling před flopem. Může buď hru poslat dál – Check, nebo vsadit – Bet. Ostatní hráči mají stejné možnosti reagovat na jeho hru, jako měli před flokem. Pokud vsadí, pak sázku dorovnat – Call, zvýšit – Raise, nebo karty zahodit – Fold. Pokud po flopu nikdo nevsadí a všichni hru jen pošlou dál, jsou všichni hráči „živí“ a nikdo nemusí zahazovat karty. Toto kolo je ukončeno, pokud všichni hráči poslali hru dál, nebo pokud jsou všechny sázky dorovnány.

Turn

Jakmile je kolo po flopu ukončené, dealer dá stranou jednu kartu (spálenou) a na stůl položí jednu kartu lícem nahoru. Na stole jsou v tuto chvíli 4 karty a začíná další kolo sázení. Hru začne hrát opět první hráč po dealerově levici, který má karty. Toto kolo probíhá stejně jako kolo po flopu.

River

Jakmile je ukončeno kolo po turnu, dealer dá jednu kartu stranou (spálenou) a rozdá jednu kartu lícem nahoru. Na stole je nyní 5 karet lícem nahoru. Toto kolo je již závěrečné a probíhá stejně jako kolo předchozí.

Showdown

Showdown je závěr celé hry. Nastává po ukončení posledního sázecího kola. Koncept showdownu je jednoduchý, hráč s nejlepší výherní kombinací bere pot. Výherní kombinace jsou stejné jako v Texas Hold´em, avšak musí být sestavena přesně ze dvou libovolných karet které má na ruce a libovolných 3 karet na stole. To je právě rozdíl oproti Texas Hold´em. V Texas Hold´emu máte na ruce dvě karty a je na vás, pokud je využijete na sestavení výherní kombinace. V Omaze máte na ruce čtyři karty a na sestavení výherní kombinace musíte využít právě dvě z nich.

Dealer určí vítězě, předá mu pot, posune button s dealerem o jednoho hráče po směru hodinových ručiček a začne novou hru. Spolu s dealerem se posouvá o jednoho i small a big blind.

Další postřehy

Omaha se hraje buď jako Limitní nebo Pot-limitní hra. V No-limitvariantě se prakticky nehraje, jelikož je daleko více akční. Právě pravidla sázení udržují hru v řádu.

Výherní kombinace

January 9, 2009


Royal Flush Straight od desítky až po eso, kde všech pět karet je ve stejné barvě.
Straight Flush Jakýkoliv straight z pěti karet stejné barvy.
Four of a Kind Čtyři karty stejné hodnoty. Pokud mají dva hráči stejnou čtveřici, potom o vítězi rozhodne pátá karta.
Full house Jakékoliv tři karty stejné hodnoty spolu s libovoným párem. Na příkladu jsou tři esa a dva králové a jedná se o lepší full house než při opačné kombinaci tři králové a dvě esa.
Flush Libovolných pět karet stejné barvy, které nemusí jít za sebou. Ta nejvyšší karta z této pětky určuje hodnotu Flushe. Na příkladu je flush, jehož největší hodnota je eso. Jedná se tedy o esový flush.
Straight Pět po sobě jdoucích karet různé barvy. Eso může značit jak nejvyšší, tak nejnižší kartu straightu. Na je pětkový straight, tedy vůbec nejnižší možný.
Three of a Kind Libovolné tři karty stejné hodnoty. Na příkladu jsou tři esa s králem a královnou. Jedná se o vůbec nejlepší možnou kombinaci three of a kind.
Two Pair Dva páry; jedná se o dvě karty stejné hodnoty s jakýmkoliv jiným párem. Na příkladu jsou nejlepší dva páry. Esa, králové a poslední karta královna.
One Pair Pár; libovolné dvě karty stejné hodnoty. Na příkladu je nejlepší možnost pro jeden pár.
High Card Nejvyšší karta; v případě, že nemáte žádnou z výše uvedených kombinací na ruce rozhoduje o vítězi nejvyšší karta. Na příkladu vidíte nejlepší možnou nejvyšší kartu – eso.

Pravidla Texas Hold’em

December 28, 2008

Poker Texas Hold’em je obdobou Seven-Card Stud, avšak místo karet sedmi dostane každý hráč karty dvě a společně s ostatními hráči pak hrají s pěti kartami vyloženými na stole.

Je velice jednoduché naučit se pravidla a pochopit základ hry, nicméně většina profi hráčů pokeru Vám potvrdí, že zdokonalit se v této hře trvá celý život. Prvním krokem je pochopení pravidel pro Texas Hold’em. 

Základní pravidla

 1. Jeden z hráčů dělá dealera (tato pozice je nazývána Button). Po každém odehraném kole se tato pozice posune po směru hodinových ručiček na dalšího hráče.
   
 2. Následující dva hráči hned po dealerově levici se označují jako Small blind a Big blind. Právě tito dva hráči sázejí předem dohodnutou částku ještě dřív, než se karty rozdají. Právě tyto sázky (=blindy) jsou podnětem pro hráče, aby dál sázeli, jakmile mají dobrou kartu.
   
 3. Každému hráči jsou po jedné rozdány dvě karty, lícem dolů.
   
 4. Na stůl se postupně vyloží pět karet, které jsou společné pro všechny hráče, kteří se rohodli zůstat ve hře (dorovnali blindy, popřípadě sázky). Nejdříve se na stůl vyloží první tři karty. Tyto karty společně vytvoří flop. Potom se přidá čtvrtá karta, nazývaná turn a nakonec pátá, river.
   
 5. Celkem se v Texas Hold’em pokeru sází čtyřikrát. Poprvé hned po rozdání karet a pak vždy po flopu, turnu a riveru.
   
 6. První sázku dává hráč, který se nachází hned za hráčem co dal big blind. V následujících kolech pak začíná sázet ten, co sedí nalevo od pozice button. Sázení pokračuje po směru hodinových ručiček až k hráči, co sázet začal.
   
 7. Způsobů jak vyhrát je hned několik. Pokud někdo vsadil a ostatní sázku nedorovnali, pak tento hráč vyhrává pot. Pokud někdo sázku dorovná, rozhoduje o výhře kombinace nejlepších pěti karet, kterou hráč sestaví ze svých dvou karet a z pěti položených na stole.

Vytvoření nejlepší kombinace

V Texas Hold’em je možné využít celkem 5 karet ze sedmi dostupných. Což znamená, že hráč může použít obě své karty, jen jednu, nebo sestaví nejlepší kombinaci pouze z karet na stole.

Příklad:

Hráč A
Hráč B
Flop
Turn
River
Výsledná kombinace hráče A
Výsledná kombinace hráče B 

 

Pravidla pro neobvyklé situace v Texas Hold’em

 1. Řekněme že dealer omylem ukáže první kartu při rozdávání. To je považováno za misdeal. Tuto kartu tedy navrátí do balíčku a karty znovu promíchá.Pokud omylem otočí jinou než první kartu, pak pokračuje v rozdávání dál. Nakonec tuto otočenou kartu zahodí jako spálenou kartu a nahradí ji horní kartou z balíčku. Otočenou kartu si hráč nesmí ponechat.
  Pokud se mu podaří otočit více jak jednu kartu, pak musí rozdávání opakovat. 
   
 2. Jestli dealer otočí na flop více jak tři karty, musí rozdání flopu opakovat. A to i když je zřejmé, které karty jsou navíc. 
   
 3. Pokud na flop vyrovná dealer karty ještě předtím, než jsou sázky dokončeny, nebo když vyloží více karet, pak karty z flopu vrátí do balíčku, nechá mimo spálenou kartu a promíchá je. Poté vyloží  nový flop, už bez spálené karty.
   
 4. Pokud dealer vyloží čtvrtou kartu na stůl dříve, než jsou dokončeny sázky, je tato karta do konce kola vyřazena a to i za předpokladu, že hráč, který nestihl dokončit sázení chtěl karty složit. Jakmile je sázení dokončeno, otočí dealer novou kartu.
  Po dokončení třetího kola sázek (po turnu) zamíchá dealer karty i s kartou která byla vyřazena. Spálené karty se do balíčku nepřidávají, zůstávají ležet na stole. Pátou kartu otočí bez odložení spálené karty.
   
 5. Jestliže dealer rozdá prvnímu hráči kartu navíc (potom co všichni hráči dostanou své startovní karty), pak se tato karta navrátí dealerovi a ten ji použije jako spálenou kartu. Pokud náhodou rozdá více jak jednu kartu navíc, jedná se o misdeal a je nutné opakovat celé rozdávání.
   
 6. Pokud chce hráč hrát pouze s kartami na stole a nechce ukázat své karty, musí to oznámit před zahozením karet.

Obecná poker pravidla

December 25, 2008

Pokud jste se rozhodli začít s hraním pokeru, měli byste se seznámit s jeho základními pravidly. Do budoucna tím totiž získáte šanci stát se tak dobrými hráči, jako jsou Phil Ivey nebo Daniel Negreanu.

Po celém světě se v turnajích a cash hrách různě přizpůsobují pravidla. Nicméně základ zůstává vždy stejný. Následující pravidla byste si tudíž měli vzít za své a pořádně je prostudovat ještě před začátkem hraní.

Vstup do hry Buy In

Při vstupu do hry si nakupte co nejvíce žetonků odpovídající konkrétní hře. Pokud herna neuvede jinak, je maximální počet žetonů stonásobek limitu pro maximální sázku.

První nákup žetonů se nazývá buy-in. V průběhu hry můžete žetony dokupovat a to vždy po skončení kola. U těchto dalších nákupů se jedná o tzv. re-buy.

Hráč, který je nucen se přesunout na jiný stůl stejného limitu, protože jeho stávající se rozpadl, může pokračovat se stejným počtem žetonů, a to i tehdy, pokud je to méně, než je minimální buy-in. Hráč, který se rozhodne změnit stůl dobrovolně musí mít pro vstup na nový stůl počet žetonů jako je minimální buy-in.

Sázení a zvyšování sázek

Zvyšování sázek je dovoleno ve všech hrách, vyjma určitých forem lowball.

V No-Limit a Pot-Limit hrách nejsou sázky nijak omezeny(maximálně výší potu).

Pro Limit Poker u tří a více hráčů, kteří nejsou v all-inu, platí následující pravidla:

a) hra se třemi a více koly pro sázení umožňuje sázet neomezeně a tři navýšení sázek.
b) hra, ve které jsou pro sázení pouze dvě kola (např. lowball nebo draw) umožňuje sázet neomezeně a čtyři navýšení

Sázet neomezeně je možné v tzv. heads-up hrách a to až do uzavření sázek. Jakmile je sázení uzavřeno, nemůže se přisazovat, nebo hru opustit.

Pro hry, kde je stanoven limit sázení, platí, že pokud hráč vsadí všechny své žetonky a tato sázka je menší než sázka kterou dorovnává, nepokládá se tato sázka za sázku novou a tudíž neumožňuje hráčům, kteří již sázku dorovnali sázet znovu. All in sázka, která je polovinou původní sázky je tedy brána, jako plnohodnotná sázka a hráč může položit, callnout, nebo raisnout.

Jakákoliv sázka musí být vždy přinejmenším stejná jako sázka, kterou hráč dorovnává, nebo může být zvýšena. Výjimkou je případ, kdy hráč nemá tolik žetonů a tudíž jeho sázka je all-in.

Nejmenší hodnota žetonu, který je možno vsadit, je hodnota nejmenšího žetonu použitého pro antes, blindy, rake nebo collection (Některé hry obsahují speciální pravidla, která neumožňují používat žetony, které jsou určeny pro poplatek kasínu, do hry. Například pokud se rozhodnete dát spropitné číšnici formou žetonu, pak s tímto žetonem už nemůžete hrát.). Menší hodnoty žetonů se nesmí hrát ani ve velkém množství, tudíž je potřeba je mezi jednotlivými koly proměnit na větší. Pokud jednotkou pro sázení je dolar nebo vyšší, pak menší hodnoty se nehrají. Hráč, který jde do all-inu musí vsadit všechny žetony bez ohledu na jejich hodnotu.

Slova kterými označujete své chování se berou jako závazná. Pokud v průběhu hry prohlásíte check, fold, bet, call nebo raise, musíte akci provést.

Poklepáním na stůl dáváte najevo své setrvání ve hře.

V oficiálních hernách pokeru je nemyslitelné hrát vědomě ještě jednou po provedení určité akce. Například hráč, který checknul hru už nemůže v tomto kole dál sázet. Jakékoliv vyslovení akce mimo hráčův tah je považováno za zavazující, pokud hráč, který hraje po narušiteli neprovedl akci.

Pokud hráč sází nebo sázku dorovnává tím, že položí své žetony na stůl do potu, bere se toto jednání jako závazné a už nemůže být vzato zpět. V případě, že jste si nevšimli zvýšení množství žetonů v potu, smíte vzít zpět své žetony a znovu zvážit vaše další jednání, na jehož základě budou hrát hráči po vás.

V případě, že pohnete svými žetony vpřed a na to zareaguje další hráč, bude nutné svoji akci dokončit. Toto platí pro poker s limitem.

Sází se vždy najednou. Pokud se rozhodnete vsadit určité množství žetonů, je nemyslitelné provést sázku víc než jedním tahem. Můžete se však vyhnout problémům se sázením tím, že řeknete předem nahlas částku o jakou budete navyšovat pot a teprve potom přesunete žetony. Toto přesunutí už nemusí být provedeno jedním tahem. Položení většího množství žetonů než je předchozí sázka je považováno za zvýšení (toto neplatí pokud dorovnáváte sázku žetonem vyšší hodnoty).

Pokud položíte na stůl žeton vyšší hodnoty než je sázka a neoznámíte zvýšení, považuje se vaše jednání za call. Příklad: ve hře 3$/6$ položí na stůl další hráč žeton hodnoty 25$. Toto jednání je považováno jako dorovnání 6$.

Všechny sázky a jejich dorovnání nesprávným množstvím žetonů je nutné opravit jen v případě, že je tato chyba odhalena před ukončením kola sázení. Toto zahrnuje sázení nižších částek než je sázka, která se dorovnává (neplatí pro případ all-inu) nebo naopak sázení vyšších částek na nižší bez upozornění na zvýšení.

Ukázání karet

Pokud si dělá hráč nárok na výhru, musí ukázat jaké karty drží v ruce.

Dealer určuje vítěze dle nejlepší kombinace karet na stole a karet v ruce. Hráči však zodpovídají za držení svých karet dokud dealer neurčí vítěze. Cokoliv proneseného na téma obsahu karet, které hráč drží ve své ruce, není bráno jako závazné. Vědomé blafování na konci, za účelem donucení hráče s výherní kombinací své karty zahodit, je však považováno za neetické a může vyústit v propadnutí potu.

Kterýkoliv hráč, dealer nebo člověk přihlížející hře, který si všimne nekorektního jednání, jako je nesprávné množství žetonů umístěných do potu nebo nesprávné určení výherní kombinace, má povinnost na tuto událost upozornit.

Před určením výherce potu jsou odebrány všechny nevýherní kombinace, které se nacházejí na stole.

Kdokoliv z hráčů co hráli může chtít vidět karty které byly callnuty a to i přesto, že byly mucknuty. Pokud to chce vidět někdo jiný než vítěz, tak je handa foldnutá, pokud to chce vidět vítěz, tak obě handy jsou živé.

Pokud ukážete své karty jinému hráči v průběhu hry, pak ostatní hráči u stolu mají právo se na tyto karty také podívat. Ukázat své karty hráči, který ze hry vypadl, je povoleno. Ostatním hráčům by tyto karty měly být ukázány až po konci hry.

Pokud všichni hráči hru checknou (nebo jsou all-in) v závěrečném sázecím kole, pak hráč, který kolo vždy začíná ukazuje karty jako první. Pokud se v závěrečném kole sází, pak hráč který se sázením začal, nebo sázku zvednul, ukazuje karty jako první. V zájmu urychlení hry je možné aby hráč, který si myslí že má výherní kombinaci, ukázal své karty bez čekání až na něj přijde řada. V případě, že se hraje i na side-pot, hráči můžou ukázat své karty bez ohledu na hráče, kteří jsou v all-inu a hrají o hlavní pot.

Chyby při dealování

Následující situace se považují za chyby dealera provedené předtím, než hráči začnou hrát. (V případě že hráči už hráli, pak se musí hrát tak, jak je popsáno na konci tohoto odstavce.

a) První nebo druhá karta hráče je rozdána čelem nahoru.
b) Dvě nebo více karet bylo při rozdávání otočeno.
c) Dvě nebo více karet bylo vidět z balíčku.
d) Dvě nebo více karet bylo rozdáno navíc.
e) Dealer rozdal nesprávný počet karet jednomu hráči.
f) Nějaká karta je rozdána mimo pořadí (pokud však byla karta otočena, je použita jako spálená karta).
g) Button byl umístěn na špatném místě.
h) První karta byla rozdána nesprávnému hráči.
i) Karta byla rozdána na prázdné místo, nebo člověku, který nehraje.
j) Hráč má právo na rozdání karet pouze v případě že sedí u stolu, nebo dal blind nebo ante.

Ve Stud hrách je považována hra za rozehranou, jakmile dva hráči po základních nutných sázkách zahrajou své handy. Ve hrách s buttonem je hra považuje za rozehranou jakmile dva hráči po blindech zahrajou své handy. Jakmile je hra rozehrána, je nemožné uznat chybu dealera. Hra se dohraje a nedojde k žádnému navrácení peněz.

Mrtvé handy

Handa je považována za mrtvou:

a) když karty foldnete nebo oznámíte fold jakmile vidíte, že někdo sází či zvyšuje sázku

b) pokud zahodíte karty a hráč který hraje po vás se dostane na řadu (nemusí se jednat o případy kdy čelíte sázce, či jejímu zvýšení)

c) Ve Studu, když někdo před vámi vsadí, vy zahodíte svou horní kartu mimo hrací místo, otočíte svoji horní kartu anebo promícháte svoji horní kartu s dolní.

d) pokud máte jiný počet karet, než je dáno pro konkrétní hru (výjimkou jsou Stud hry, kde handa bez poslední karty se může zahrát, stejně jako v lowball a draw high, kde handa s málo kartami se smí před draw dohrát).

e) ve své handě máte kartu jokera, se kterou budete hrát jako s prázdnou, protože se v dané hře joker nehraje (hráč, který hraje handu, aniž by se podíval na karty, nenese odpovědnost za tuto kartu)

f) když si dáváte na čas s rozhodováním dorovnat sázku nebo ji zvýšit a překročíte povolený časový limit

Karty které na závěr odmítnete ukázat budou označeny jako mrtvé. Avšak handa, která je snadno identifikovatelná může být dle uvážení ukázána v tajnosti personálu herny, pokud to je v nejlepším zájmu hry. Někdy bude herna více nakloněna možnosti karty znovu vrátit do hry, pokud byly zahozeny na základě falešných informací.

Karty které jsou zahozeny k ruce jinému hráči se považují za zahozené bez ohledu na to, jestli zůstaly neotočené, nebo ne.

Další pravidla

V button hrách, pokud zjistíte, že button zůstal u hráče z minulého kola, pak button a blindy opravíte pro novou hru taky, aby v daném kole každý hráč hrál na všech pozicích(pokud je to tedy ještě možné opravit).

Své karty si musíte stále hlídat. Zakrývat si je smíte rukou, chipy, nebo jinou věcí. Pokud si své karty neuhlídáte, pak nemáte žádnou šanci na nápravu. A to za předpokladu, že jsou karty určené dealerem jako mrtvé.

Pokud se ve hře objeví dvě úplně stejné karty, jsou všechny akce neplatné a všechny chipy se navrátí sázejícím (viz. následující pravidlo).

Hráč, který zaznamená, že hrací plocha má závadu, musí na toto upozornit. Pokud se rozhodne toho využít ve svůj prospěch a vyhrát pot za každou cenu (pokusí se o freeroll) musí počítat s tím, že může přijít o právo vrátit peníze a chipy zůstanou v potu až do další hry.

Pokud jsou v potu nějaké peníze navíc a to tím způsobem, že někomu propadly v minulém kole (viz předchozí bod) nebo z nějakého podobného důvodu, pak pouze hráč z předchozí hry má právo hrát v této hře.

Pokud se v balíčku objeví karta otočená lícem vzhůru, pak je zahozena. Tato karta bude nahrazena následující kartou, ovšem pouze za předpokladu, že následující karta už nebyla rozdána jinému hráči. V takovém případě dealer karty dorozdá a otočenou kartu až následně nahradí.

Objeví-li se joker ve hře, kde se nehraje s jokerem, je tato karta zahozena. To se však nepovažuje za chybu dealera. Pokud se joker objeví ještě před tím, než hráč začne hrát, je tato karta nahrazena jak se popisuje v předchozím pravidle. V případě že hráč na tuto kartu neupozorní a hraje s ní, pak je jeho handa mrtvá.

Pokud se rozhdnete hrát s kartami, aniž by jste se na ně podívali, nenesete odpovědnost za nesprávné karty nebo jokera.

Chybí-li jedna z karet v balíčku, pak to nemůže zvrátit výsledek hry.

Rozdá-li dealer o jednu kartu navíc před prvním kolem sázení, pak je tato karta použita jako spálená karta.

Co dělat s otočenou kartou se liší v každém typu hry. Základní pravidla však zůstávají stejná. Karta, kterou otočí dealer je vyměněna za novou kartu. Karta, kterou otočí hráč, se považuje za platnou a hráč s ní nadále hraje. Pokud chcete oznámit, že karta byla otočena, učiňte tak ještě před tím, než se na kartu podíváte. Karta, která byla rozdána mimo hrací plochu je považována za otočenou.

Pokud dealer omylem otočí kartu, pak hráč nemá možnost kartu vzít a hrát s ní, nebo ji odmítnout. Vždy se využije pravidel pro konkrétní hru.

Pokud kartu upustíte na zem, je stále považována za platnou a i nadále s ní musíte hrát.

Pokud dealer začne další kolo, aniž by počkal až všichni v předchozím kole zahrají, jsou karty které rozdal neplatné a to i za předpokladu, že hráč, který nestihl zahrát karty položí.