Pravidla Omaha Hi

April 4, 2009

První co potřebujete znát, abyste si mohli zahrát Omahu, jsou pravidla hry. Ty jsou, až na dvě odlišnosti, stejná jako u pokeru Texas Hold´em.

První odlišností je počet karet, se kterými hráči začínají. U Omahy dealer rozdá na začátku hry každému hráči 4 karty. A druhou odlišností je sestavení výherní kombinace. U Omahy se výherní kombinace sestavuje přesně ze dvou karet, které hráč drží v ruce a tří karet ležících na stole. Podrobnější vysvětlení pravidel najdete zde: Obecná pravidla Omaha

Hra

Předpokládejme, že jsou u stolu připraveni všichni hráči a hra může začít. První, co je potřeba udělat, je určit pozici dealera. Každému hráči se rozdá jedna karta a ten, který má kartu s nejvyšší hodnotou, začíná na pozici dealera. Dva hráči, sedící nalevo od dealera, jsou na pozici Small blind a Big blind. Ti jediný vkládají do hry peníze ještě před rozdáním karet. Pozice Dealera, Small blind a Big blind se posouvají po směru hodinových ručiček po každé dohrané hře.

Jakmile se rozhodne o umístění pozic Dealer, Small blind a Big blind, může hra začít. Dealer rozdá každému hráči 4 karty otočené lícem dolů. Zde si uvedeme příklad:

Hráč A Hráč B

Po rozdání karet začíná první sázecí kolo. Se sázením začíná hráč sedící po levici hráče, který umístil Big blind a pokračují ostatní hráči po směru hodinových ručiček až po hráče, který umístil Big blind.

Jakmile je ukončeno první sázecí kolo, dealer rozdá první tři karty společné pro všechny – flop. Nyní začíná druhé kolo sázení. Sázet začíná první hráč po dealerově levici, který zůstal ve hře. A pokračují hráči po směru hodinových ručiček. Pokud zůstanou ve hře po tomto sázení alespoň dva hráči, rozdá se další, čtvrtá karta na stůl – turn. Začíná třetí kolo sázení, se stejnými pravidly jako kolo předchozí. Po tomto kole se rozdá poslední společná karta na stůl – river.

Zde je příklad 5-ti společných karet:

Flop Turn River

Po rozdání poslední karty začíná poslední kolo sázení se stejnými pravidly jako kola předchozí. Po tomto kole sázení ukážou všichni hráči karty a určí se vítěz.

Jak se určuje výherní kombinace

Nesmíte zapomenout, že pro sestavení výherní kombinace musíte využít přesně 2 ze 4 karet co máte v ruce. Ani víc, ani míň. Nyní se podíváme na náš příklad.

Zde jsou nejlepší výherní kombinace, které mohou tito dva hráči vytvořit:

Hráč A Hráč B

Obecná pravidla Omaha

April 4, 2009

V posledních letech si právě tento typ pokeru získává rapidní zájem fanoušků po celém světě a postupně se stává druhou nejoblíbenější variantou.

Obrovský zájem o Omahu může být vysvětlen následovně: zaprvé je tato varianta pokeru velmi podobná Texas Hold´em. Díky tomu je velice jednoduché, pro již stávající hráče, začít hrát právě Omahu. Druhým, a pravděpodobně největším bonusem, je velká akce ve hře. Na rozdíl od Hold´emu se hráči Omahy účastní daleko více her, více sází a dorovnávají sázky. Právě tento rozdíl činí Omahu daleko živější a vzrušující hrou jak pro začátečníky tak pro profesionály.

Pokud jste si již prostudovali pravidla pokeru Texas Hold´em, pak věřte, že následující informace pro vás nebudou žádnou novinkou.

Mezi těmito variantami pokeru najdete pouze 2 rozdíly:

- každý hráč v Omaze začíná se čtyřmi kartami (na rozdíl od Hold´emu, kde začíná se dvěma),
- je zde více pravidel ohledně určení výherní kombinace než u Hold´emu.

Tento článek stručně vysvětlí základní aspekty Omahy. Pokud budete potřebovat podrobnější informace o:

jaké hodnoty žetonů používat,
jaký limit hrát,
více informací ohledně sázení, zvyšování sázek a dorovnávání,
slovní termíny využívané při pokeru.

Tyto informace najdete v článku zabývajícím se pravidly pro poker Texas Hold´em.

Základy

Omaha je karetní hra pro 2 až deset hráčů. Cílem hry je vyhrát co nejvíce žetonů od soupeřů. Žetony můžete získat tak, že vyhrajete pot a to jedním ze dvou způsobů:

1) všichni ostatní hráči zahodí své karty a vy zůstanete jako jediní,
2) máte nejlepší výherní kombinaci ve chvíli kdy se ukazují karty.

Hra končí ve chvíli, kdy se všichni hráči rozhodnou že už dohráli, nebo jeden hráč vyhraje všechny žetony od ostatních – ti pokud chtějí pokračovat ve hře, musí dokoupit žetony.

Celý proces hry se může rozdělit na tři části: Začátek, Sázení, Ukázání karet.

Začátek

Jakmile se usadí 2 až deset hráčů s žetony ke stolu, může hra začít. Nejprve je potřeba určit pozici dealera, ta se určí pomocí rozdání jedné karty každému z hráčů otočenou lícem nahoru; hráč, který má ze všech nejvyšší kartu, začne hru na pozici dealera. Pokud mají dva hráči stejnou nejvyšší kartu, rozdá jim dealer další nebo rozhodne dle barvy stejných karet a určí dealera. Hodnota karet dle barvy se určuje abecedně od nejhorších po nejlepší: Clubs (Kříže), Diamond (Káry), Hearts (Srdce), Spades (Piky).

Jakmile je určen Dealer, dostane tento hráč žeton dealera (obvykle se jedná o bílý žeton). Tento hráč zamíchá karty a připraví se na rozdávání první hry. Ještě před rozdáváním, dva hráči po dealerově levici dají postupně small blind a big blind. Big blind je roven nejnižší možné sázce pro zapojení hráče do hry, small blind jeho polovině. Takže pokud je big blind $1, pak small blind je $0.5.

Jakmile hráči umístí blindy, může hra začít. Dealer začne rozdávat karty od hráče sedícího po dealerově levici (ten co umístil small blind) a pokračuje po směru hodinových ručiček. Takto rozdává po jedné kartě dokud každý hráč nemá čtyři karty.

Sázení

Po rozdání všech karet, nastane kolo sázení před flopem. Sázení končí jakmile:

- všichni hráči dostanou možnost hrát,
- ti hráči, kteří nezahodili své karty dorovnali poslední sázku.

V pokeru platí pravidlo, že hráči hrají postupně, ne najednou. Začne hrát hráč nalevo od big blindu. Tento hráč může:

Fold – zahodit karty; hráč nemá v potu žádné peníze, tudíž karty zahodí a počká si na další hru;
Call – dorovnat big blind a zůstat tak v hře;
Raise – zvýší sázku na minimálně na dvojnásobek big blindu. Může zvýšit i o více, vždy záleží na stylu sázení který zvolí. Více o možnostech sázení se dozvíte v článku: Pravidla sázení

Jakmile tento hráč odehraje, pokračuje ve hře hráč po jeho levici. A takto ve směru hodinových ručiček až po hráče co umístil big blind. Každý hráč, až po hráče, který umístil big blind, má stejné možnosti jak hrát – Fold, Call a Raise. Hráč, který umístil big blind, tedy částku, kterou ostatní hráči dorovnávali, může zahrát – Check (hráč nemusí dorovnávat sázku, ale pošle hru dál) nebo Raise. Částka která se sází vždy závisí na velikosti poslední sázky, která byla učiněna.

Flop

Jakmile se první kolo sázení ukončí , dealer dá stranou jednu kartu (té se říká spálená karta) a rozdá první tři karty na stůl, lícem nahoru – Flop. Jakmile je flop rozdán, začíná další kolo sázení. Hrát začíná první hráč po dealerově levici, který své karty nezahodil (hráči, kteří své karty nezahodili jsou označováni jako živí). Tento hráč má stejné možnosti jako hráč, který umístil Big bling před flopem. Může buď hru poslat dál – Check, nebo vsadit – Bet. Ostatní hráči mají stejné možnosti reagovat na jeho hru, jako měli před flokem. Pokud vsadí, pak sázku dorovnat – Call, zvýšit – Raise, nebo karty zahodit – Fold. Pokud po flopu nikdo nevsadí a všichni hru jen pošlou dál, jsou všichni hráči „živí“ a nikdo nemusí zahazovat karty. Toto kolo je ukončeno, pokud všichni hráči poslali hru dál, nebo pokud jsou všechny sázky dorovnány.

Turn

Jakmile je kolo po flopu ukončené, dealer dá stranou jednu kartu (spálenou) a na stůl položí jednu kartu lícem nahoru. Na stole jsou v tuto chvíli 4 karty a začíná další kolo sázení. Hru začne hrát opět první hráč po dealerově levici, který má karty. Toto kolo probíhá stejně jako kolo po flopu.

River

Jakmile je ukončeno kolo po turnu, dealer dá jednu kartu stranou (spálenou) a rozdá jednu kartu lícem nahoru. Na stole je nyní 5 karet lícem nahoru. Toto kolo je již závěrečné a probíhá stejně jako kolo předchozí.

Showdown

Showdown je závěr celé hry. Nastává po ukončení posledního sázecího kola. Koncept showdownu je jednoduchý, hráč s nejlepší výherní kombinací bere pot. Výherní kombinace jsou stejné jako v Texas Hold´em, avšak musí být sestavena přesně ze dvou libovolných karet které má na ruce a libovolných 3 karet na stole. To je právě rozdíl oproti Texas Hold´em. V Texas Hold´emu máte na ruce dvě karty a je na vás, pokud je využijete na sestavení výherní kombinace. V Omaze máte na ruce čtyři karty a na sestavení výherní kombinace musíte využít právě dvě z nich.

Dealer určí vítězě, předá mu pot, posune button s dealerem o jednoho hráče po směru hodinových ručiček a začne novou hru. Spolu s dealerem se posouvá o jednoho i small a big blind.

Další postřehy

Omaha se hraje buď jako Limitní nebo Pot-limitní hra. V No-limitvariantě se prakticky nehraje, jelikož je daleko více akční. Právě pravidla sázení udržují hru v řádu.