Obecná poker pravidla

December 25, 2008

Pokud jste se rozhodli začít s hraním pokeru, měli byste se seznámit s jeho základními pravidly. Do budoucna tím totiž získáte šanci stát se tak dobrými hráči, jako jsou Phil Ivey nebo Daniel Negreanu.

Po celém světě se v turnajích a cash hrách různě přizpůsobují pravidla. Nicméně základ zůstává vždy stejný. Následující pravidla byste si tudíž měli vzít za své a pořádně je prostudovat ještě před začátkem hraní.

Vstup do hry Buy In

Při vstupu do hry si nakupte co nejvíce žetonků odpovídající konkrétní hře. Pokud herna neuvede jinak, je maximální počet žetonů stonásobek limitu pro maximální sázku.

První nákup žetonů se nazývá buy-in. V průběhu hry můžete žetony dokupovat a to vždy po skončení kola. U těchto dalších nákupů se jedná o tzv. re-buy.

Hráč, který je nucen se přesunout na jiný stůl stejného limitu, protože jeho stávající se rozpadl, může pokračovat se stejným počtem žetonů, a to i tehdy, pokud je to méně, než je minimální buy-in. Hráč, který se rozhodne změnit stůl dobrovolně musí mít pro vstup na nový stůl počet žetonů jako je minimální buy-in.

Sázení a zvyšování sázek

Zvyšování sázek je dovoleno ve všech hrách, vyjma určitých forem lowball.

V No-Limit a Pot-Limit hrách nejsou sázky nijak omezeny(maximálně výší potu).

Pro Limit Poker u tří a více hráčů, kteří nejsou v all-inu, platí následující pravidla:

a) hra se třemi a více koly pro sázení umožňuje sázet neomezeně a tři navýšení sázek.
b) hra, ve které jsou pro sázení pouze dvě kola (např. lowball nebo draw) umožňuje sázet neomezeně a čtyři navýšení

Sázet neomezeně je možné v tzv. heads-up hrách a to až do uzavření sázek. Jakmile je sázení uzavřeno, nemůže se přisazovat, nebo hru opustit.

Pro hry, kde je stanoven limit sázení, platí, že pokud hráč vsadí všechny své žetonky a tato sázka je menší než sázka kterou dorovnává, nepokládá se tato sázka za sázku novou a tudíž neumožňuje hráčům, kteří již sázku dorovnali sázet znovu. All in sázka, která je polovinou původní sázky je tedy brána, jako plnohodnotná sázka a hráč může položit, callnout, nebo raisnout.

Jakákoliv sázka musí být vždy přinejmenším stejná jako sázka, kterou hráč dorovnává, nebo může být zvýšena. Výjimkou je případ, kdy hráč nemá tolik žetonů a tudíž jeho sázka je all-in.

Nejmenší hodnota žetonu, který je možno vsadit, je hodnota nejmenšího žetonu použitého pro antes, blindy, rake nebo collection (Některé hry obsahují speciální pravidla, která neumožňují používat žetony, které jsou určeny pro poplatek kasínu, do hry. Například pokud se rozhodnete dát spropitné číšnici formou žetonu, pak s tímto žetonem už nemůžete hrát.). Menší hodnoty žetonů se nesmí hrát ani ve velkém množství, tudíž je potřeba je mezi jednotlivými koly proměnit na větší. Pokud jednotkou pro sázení je dolar nebo vyšší, pak menší hodnoty se nehrají. Hráč, který jde do all-inu musí vsadit všechny žetony bez ohledu na jejich hodnotu.

Slova kterými označujete své chování se berou jako závazná. Pokud v průběhu hry prohlásíte check, fold, bet, call nebo raise, musíte akci provést.

Poklepáním na stůl dáváte najevo své setrvání ve hře.

V oficiálních hernách pokeru je nemyslitelné hrát vědomě ještě jednou po provedení určité akce. Například hráč, který checknul hru už nemůže v tomto kole dál sázet. Jakékoliv vyslovení akce mimo hráčův tah je považováno za zavazující, pokud hráč, který hraje po narušiteli neprovedl akci.

Pokud hráč sází nebo sázku dorovnává tím, že položí své žetony na stůl do potu, bere se toto jednání jako závazné a už nemůže být vzato zpět. V případě, že jste si nevšimli zvýšení množství žetonů v potu, smíte vzít zpět své žetony a znovu zvážit vaše další jednání, na jehož základě budou hrát hráči po vás.

V případě, že pohnete svými žetony vpřed a na to zareaguje další hráč, bude nutné svoji akci dokončit. Toto platí pro poker s limitem.

Sází se vždy najednou. Pokud se rozhodnete vsadit určité množství žetonů, je nemyslitelné provést sázku víc než jedním tahem. Můžete se však vyhnout problémům se sázením tím, že řeknete předem nahlas částku o jakou budete navyšovat pot a teprve potom přesunete žetony. Toto přesunutí už nemusí být provedeno jedním tahem. Položení většího množství žetonů než je předchozí sázka je považováno za zvýšení (toto neplatí pokud dorovnáváte sázku žetonem vyšší hodnoty).

Pokud položíte na stůl žeton vyšší hodnoty než je sázka a neoznámíte zvýšení, považuje se vaše jednání za call. Příklad: ve hře 3$/6$ položí na stůl další hráč žeton hodnoty 25$. Toto jednání je považováno jako dorovnání 6$.

Všechny sázky a jejich dorovnání nesprávným množstvím žetonů je nutné opravit jen v případě, že je tato chyba odhalena před ukončením kola sázení. Toto zahrnuje sázení nižších částek než je sázka, která se dorovnává (neplatí pro případ all-inu) nebo naopak sázení vyšších částek na nižší bez upozornění na zvýšení.

Ukázání karet

Pokud si dělá hráč nárok na výhru, musí ukázat jaké karty drží v ruce.

Dealer určuje vítěze dle nejlepší kombinace karet na stole a karet v ruce. Hráči však zodpovídají za držení svých karet dokud dealer neurčí vítěze. Cokoliv proneseného na téma obsahu karet, které hráč drží ve své ruce, není bráno jako závazné. Vědomé blafování na konci, za účelem donucení hráče s výherní kombinací své karty zahodit, je však považováno za neetické a může vyústit v propadnutí potu.

Kterýkoliv hráč, dealer nebo člověk přihlížející hře, který si všimne nekorektního jednání, jako je nesprávné množství žetonů umístěných do potu nebo nesprávné určení výherní kombinace, má povinnost na tuto událost upozornit.

Před určením výherce potu jsou odebrány všechny nevýherní kombinace, které se nacházejí na stole.

Kdokoliv z hráčů co hráli může chtít vidět karty které byly callnuty a to i přesto, že byly mucknuty. Pokud to chce vidět někdo jiný než vítěz, tak je handa foldnutá, pokud to chce vidět vítěz, tak obě handy jsou živé.

Pokud ukážete své karty jinému hráči v průběhu hry, pak ostatní hráči u stolu mají právo se na tyto karty také podívat. Ukázat své karty hráči, který ze hry vypadl, je povoleno. Ostatním hráčům by tyto karty měly být ukázány až po konci hry.

Pokud všichni hráči hru checknou (nebo jsou all-in) v závěrečném sázecím kole, pak hráč, který kolo vždy začíná ukazuje karty jako první. Pokud se v závěrečném kole sází, pak hráč který se sázením začal, nebo sázku zvednul, ukazuje karty jako první. V zájmu urychlení hry je možné aby hráč, který si myslí že má výherní kombinaci, ukázal své karty bez čekání až na něj přijde řada. V případě, že se hraje i na side-pot, hráči můžou ukázat své karty bez ohledu na hráče, kteří jsou v all-inu a hrají o hlavní pot.

Chyby při dealování

Následující situace se považují za chyby dealera provedené předtím, než hráči začnou hrát. (V případě že hráči už hráli, pak se musí hrát tak, jak je popsáno na konci tohoto odstavce.

a) První nebo druhá karta hráče je rozdána čelem nahoru.
b) Dvě nebo více karet bylo při rozdávání otočeno.
c) Dvě nebo více karet bylo vidět z balíčku.
d) Dvě nebo více karet bylo rozdáno navíc.
e) Dealer rozdal nesprávný počet karet jednomu hráči.
f) Nějaká karta je rozdána mimo pořadí (pokud však byla karta otočena, je použita jako spálená karta).
g) Button byl umístěn na špatném místě.
h) První karta byla rozdána nesprávnému hráči.
i) Karta byla rozdána na prázdné místo, nebo člověku, který nehraje.
j) Hráč má právo na rozdání karet pouze v případě že sedí u stolu, nebo dal blind nebo ante.

Ve Stud hrách je považována hra za rozehranou, jakmile dva hráči po základních nutných sázkách zahrajou své handy. Ve hrách s buttonem je hra považuje za rozehranou jakmile dva hráči po blindech zahrajou své handy. Jakmile je hra rozehrána, je nemožné uznat chybu dealera. Hra se dohraje a nedojde k žádnému navrácení peněz.

Mrtvé handy

Handa je považována za mrtvou:

a) když karty foldnete nebo oznámíte fold jakmile vidíte, že někdo sází či zvyšuje sázku

b) pokud zahodíte karty a hráč který hraje po vás se dostane na řadu (nemusí se jednat o případy kdy čelíte sázce, či jejímu zvýšení)

c) Ve Studu, když někdo před vámi vsadí, vy zahodíte svou horní kartu mimo hrací místo, otočíte svoji horní kartu anebo promícháte svoji horní kartu s dolní.

d) pokud máte jiný počet karet, než je dáno pro konkrétní hru (výjimkou jsou Stud hry, kde handa bez poslední karty se může zahrát, stejně jako v lowball a draw high, kde handa s málo kartami se smí před draw dohrát).

e) ve své handě máte kartu jokera, se kterou budete hrát jako s prázdnou, protože se v dané hře joker nehraje (hráč, který hraje handu, aniž by se podíval na karty, nenese odpovědnost za tuto kartu)

f) když si dáváte na čas s rozhodováním dorovnat sázku nebo ji zvýšit a překročíte povolený časový limit

Karty které na závěr odmítnete ukázat budou označeny jako mrtvé. Avšak handa, která je snadno identifikovatelná může být dle uvážení ukázána v tajnosti personálu herny, pokud to je v nejlepším zájmu hry. Někdy bude herna více nakloněna možnosti karty znovu vrátit do hry, pokud byly zahozeny na základě falešných informací.

Karty které jsou zahozeny k ruce jinému hráči se považují za zahozené bez ohledu na to, jestli zůstaly neotočené, nebo ne.

Další pravidla

V button hrách, pokud zjistíte, že button zůstal u hráče z minulého kola, pak button a blindy opravíte pro novou hru taky, aby v daném kole každý hráč hrál na všech pozicích(pokud je to tedy ještě možné opravit).

Své karty si musíte stále hlídat. Zakrývat si je smíte rukou, chipy, nebo jinou věcí. Pokud si své karty neuhlídáte, pak nemáte žádnou šanci na nápravu. A to za předpokladu, že jsou karty určené dealerem jako mrtvé.

Pokud se ve hře objeví dvě úplně stejné karty, jsou všechny akce neplatné a všechny chipy se navrátí sázejícím (viz. následující pravidlo).

Hráč, který zaznamená, že hrací plocha má závadu, musí na toto upozornit. Pokud se rozhodne toho využít ve svůj prospěch a vyhrát pot za každou cenu (pokusí se o freeroll) musí počítat s tím, že může přijít o právo vrátit peníze a chipy zůstanou v potu až do další hry.

Pokud jsou v potu nějaké peníze navíc a to tím způsobem, že někomu propadly v minulém kole (viz předchozí bod) nebo z nějakého podobného důvodu, pak pouze hráč z předchozí hry má právo hrát v této hře.

Pokud se v balíčku objeví karta otočená lícem vzhůru, pak je zahozena. Tato karta bude nahrazena následující kartou, ovšem pouze za předpokladu, že následující karta už nebyla rozdána jinému hráči. V takovém případě dealer karty dorozdá a otočenou kartu až následně nahradí.

Objeví-li se joker ve hře, kde se nehraje s jokerem, je tato karta zahozena. To se však nepovažuje za chybu dealera. Pokud se joker objeví ještě před tím, než hráč začne hrát, je tato karta nahrazena jak se popisuje v předchozím pravidle. V případě že hráč na tuto kartu neupozorní a hraje s ní, pak je jeho handa mrtvá.

Pokud se rozhdnete hrát s kartami, aniž by jste se na ně podívali, nenesete odpovědnost za nesprávné karty nebo jokera.

Chybí-li jedna z karet v balíčku, pak to nemůže zvrátit výsledek hry.

Rozdá-li dealer o jednu kartu navíc před prvním kolem sázení, pak je tato karta použita jako spálená karta.

Co dělat s otočenou kartou se liší v každém typu hry. Základní pravidla však zůstávají stejná. Karta, kterou otočí dealer je vyměněna za novou kartu. Karta, kterou otočí hráč, se považuje za platnou a hráč s ní nadále hraje. Pokud chcete oznámit, že karta byla otočena, učiňte tak ještě před tím, než se na kartu podíváte. Karta, která byla rozdána mimo hrací plochu je považována za otočenou.

Pokud dealer omylem otočí kartu, pak hráč nemá možnost kartu vzít a hrát s ní, nebo ji odmítnout. Vždy se využije pravidel pro konkrétní hru.

Pokud kartu upustíte na zem, je stále považována za platnou a i nadále s ní musíte hrát.

Pokud dealer začne další kolo, aniž by počkal až všichni v předchozím kole zahrají, jsou karty které rozdal neplatné a to i za předpokladu, že hráč, který nestihl zahrát karty položí.

Comments

Got something to say?