Pravidla Omaha Hi

April 4, 2009

První co potřebujete znát, abyste si mohli zahrát Omahu, jsou pravidla hry. Ty jsou, až na dvě odlišnosti, stejná jako u pokeru Texas Hold´em.

První odlišností je počet karet, se kterými hráči začínají. U Omahy dealer rozdá na začátku hry každému hráči 4 karty. A druhou odlišností je sestavení výherní kombinace. U Omahy se výherní kombinace sestavuje přesně ze dvou karet, které hráč drží v ruce a tří karet ležících na stole. Podrobnější vysvětlení pravidel najdete zde: Obecná pravidla Omaha

Hra

Předpokládejme, že jsou u stolu připraveni všichni hráči a hra může začít. První, co je potřeba udělat, je určit pozici dealera. Každému hráči se rozdá jedna karta a ten, který má kartu s nejvyšší hodnotou, začíná na pozici dealera. Dva hráči, sedící nalevo od dealera, jsou na pozici Small blind a Big blind. Ti jediný vkládají do hry peníze ještě před rozdáním karet. Pozice Dealera, Small blind a Big blind se posouvají po směru hodinových ručiček po každé dohrané hře.

Jakmile se rozhodne o umístění pozic Dealer, Small blind a Big blind, může hra začít. Dealer rozdá každému hráči 4 karty otočené lícem dolů. Zde si uvedeme příklad:

Hráč A Hráč B

Po rozdání karet začíná první sázecí kolo. Se sázením začíná hráč sedící po levici hráče, který umístil Big blind a pokračují ostatní hráči po směru hodinových ručiček až po hráče, který umístil Big blind.

Jakmile je ukončeno první sázecí kolo, dealer rozdá první tři karty společné pro všechny – flop. Nyní začíná druhé kolo sázení. Sázet začíná první hráč po dealerově levici, který zůstal ve hře. A pokračují hráči po směru hodinových ručiček. Pokud zůstanou ve hře po tomto sázení alespoň dva hráči, rozdá se další, čtvrtá karta na stůl – turn. Začíná třetí kolo sázení, se stejnými pravidly jako kolo předchozí. Po tomto kole se rozdá poslední společná karta na stůl – river.

Zde je příklad 5-ti společných karet:

Flop Turn River

Po rozdání poslední karty začíná poslední kolo sázení se stejnými pravidly jako kola předchozí. Po tomto kole sázení ukážou všichni hráči karty a určí se vítěz.

Jak se určuje výherní kombinace

Nesmíte zapomenout, že pro sestavení výherní kombinace musíte využít přesně 2 ze 4 karet co máte v ruce. Ani víc, ani míň. Nyní se podíváme na náš příklad.

Zde jsou nejlepší výherní kombinace, které mohou tito dva hráči vytvořit:

Hráč A Hráč B

Comments

Got something to say?