Pravidla sázení

April 4, 2009

Poker se obecně hraje ve třech variantách: No-limit, Limit a Pot-limit. Nyní si vysvětlíme pravidla pro každou variantu.

No-limit

Ve hře bez limitu sázení se mísí skill hráče, štěstí a akce. Hráč může kdykoliv vsadit libovolné množství svých žetonů a právě proto je toto nejoblíbenější varianta pokeru.

Hráč volí vždy mezi 3-mi možnostmi:

Check (nebo Call)
Bet (nebo Raise)
Fold

Pokud zvolí možnost Call, dorovná předchozí sázku (Check je to samé jako Call, s rozdílem, že hráč nic nedorovnává).

Fold znamená pro hráče zahození karet. Po zahození čeká hráč na další hru.

Pokud nebyla učiněna žádná sázka, může hráč vsadit – Bet. Ostatní hráči můžou sázku dorovnat – Call nebo ji zvýšit – Raise.

V této variantě pokeru (No-limit) je minimální sázka závislá na velikosti Big blindu a maximální sázka na množství vašich žetonů (platí pouze pro množství žetonů, které máte v dané konkrétní hře. Množství žetonů v průběhu jedné hry nemůžete ani zvyšovat ani snižovat).

Pokud chcete zvýšit sázku, pak minimální Raise je velikost poslední sázky. Takže pokud poslední sázka byla $5, pak minimální Raise je $5 na $10. Maximální Raise je celkové množství vašich žetonů.

Množství peněz o které se v No-limit pokeru může hrát určuje velikost blindů. Velikost buy-inu se liší hernu od herny.

Většinou však minimální buy-in je dvacetinásobek big blindu a maximální stonásobek. Existují i herny, kde není stanoven maximální buy-in.

Omaha poker se ve variantě No-limit hraje velmi zřídka, spíš výjimečně. Tento typ pokeru je totiž sám o sobě natolik akční, že potřebuje pevná pravidla pro sázení.

Pot-Limit

Sázení probíhá po směru hodinových ručiček od pozice Dealer. Hráč po jeho levici sází Small blind, a hráč po jeho levici Big Blind. Hráč po levici od big blindu začíná kolo sázení.

Může buď dorovnat Big blind, zvýšit sázku, nebo karty zahodit.

Minimální sázka je velikost Big blindu (pouze za předpokladu, že žádný jiný hráč zatím nevsadil).

Pro určení maximální sázky je potřeba sečíst množství peněz v potu, všechny sázky, které jsou v tuto chvíli učiněny a dorovnány a ty, které se mají dorovnat.

Dva příklady:

Začínáte hrát na flopu jako první a v potu je $15. Můžete buď zvolit možnost Check nebo Bet. Maximální sázka je v tuto chvíli $15.
Hrajete jako druzí. V potu je $15 a první hráč vsadí $10. Nyní můžete karty zahodit, sázku dorovnat, nebo zvýšit.

Minimální Raise je množství předchozí sázky, tudíž Raise $10 na $20.

Maximální Raise se vypočítá následovně: množství peněz v potu + sázka + vaše dorovnání ($15 + $10 + $10 = $35). Nyní je vaší maximální sázkou toto celkové množství plus vaše dorovnání sázky ($35 + $10 = $45). Maximální sázka je $45.

Můžete vsadit libovolné množství peněz mezi minimální a maximální sázkou.

Velikost sázek ve hře je určena Blindy. Buy-in je většinou v rozmezí dvacetinásobku až stonásobku big blindu.

Limit

Velikost hry je určena sázkami. Například ve hře $4/$8 je minimální sázka $4 a maximální $8. Blindy jsou $2 a $4.

Hra se hraje stejně jako u ostatních typů hry. Začíná hráč nalevo od Big blindu nebo Dealera a směr hry je po směru hodinových ručiček.

Sázení a zvyšování sázek se pomalu zvyšuje.

Sázení před flopem funguje jako navýšení Big blindu. V našem příkladu se jedná o Raise o $4 na $8.

Sázení po flopu, turnu a riveru funguje jako navýšení maximální sázky. V našem příkladu se jedná o Raise $8 na $16.

Struktura sázení v Limit pokeru nelimituje pouze velikost sázky, či jejího zvýšení, ale i počet akcí Raise. Některé herny omezují velikost sázky a možný Raise třikrát, jiné herny povolují Raise čtyřikrát.

Comments

Got something to say?